Voor je vind je het privacybeleid van One Punch Marketing. One Punch Marketing ontwerpt, ontwikkelt en levert slimme en succesvolle marketing voor de zakelijke markt. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt One Punch Marketing over persoonsgegevens. Maak je gebruik van de diensten van One Punch Marketing, bezoek je onze website(s) van One Punch Marketing of neem je deel aan marketingactiviteiten van One Punch Marketing? Dan is dit privacybeleid voor jou bedoeld. In dit privacybeleid kun je lezen welke gegevens One Punch Marketing verzamelt, waarvoor One Punch Marketing persoonsgegevens gebruikt en de bescherming van privacy en persoonsgegevens waarborgt. Hoe lang gegevens worden bewaard en hoe je inzage kunt krijgen in jouw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren.

Als verantwoordelijke verwerkt One Punch Marketing persoonsgegevens van de klant voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen One Punch Marketing en haar klanten, om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan haar gerechtvaardigde belangen.

In het geval dat One Punch Marketing persoonsgegevens verwerkt voor de klant in uitvoering van de levering van producten of diensten, is One Punch Marketing verwerker en handelt naar de instructies van de klant als verwerkingsverantwoordelijke.

1. Grondslagen voor verwerking

One Punch Marketing verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde “grondslagen”, die de verwerking van persoonsgegevens rechtsvaardigen. De grondslagen waar One Punch Marketing gebruik van maakt bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

2. Gegevens die wij verzamelen en verwerken

Wanneer je onze websites bezoekt

Je bent vrij onze websites te bezoeken en te verkennen zonder persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken. Wanneer je een website bezoekt, jezelf registreert voor de Growth Lab of online cursus, een resource downloadt of een contactformulier invult, verzoeken wij je persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken en verzamelen wij navigatie-informatie.

Persoonlijke informatie

Dit verwijst naar alle informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt en die jouw persoonlijk identificeert, inclusief contactinformatie, zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere informatie over jezelf of je bedrijf. Persoonlijke informatie kan ook informatie bevatten over type bezoeker, zowel prospect als klant en informatie over jou die beschikbaar is op het internet, zoals van Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of openbaar beschikbare informatie die we verkrijgen van dienstverleners.

Persoonlijke informatie omvat ook navigatie-informatie wanneer dergelijke informatie direct of indirect een individu kan identificeren. Navigatie-informatie heeft betrekking op informatie over je computer en je bezoeken aan deze website, zoals het IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en bekeken pagina’s. Zie het gedeelte “Navigatie-informatie” hieronder.

3. Hoe gebruiken we informatie die we verzamelen?

Naleving van ons privacybeleid

ij gebruiken de informatie die wij verzamelen alleen in overeenstemming met dit privacybeleid. Klanten die diensten of producten afnemen, zijn door onze overeenkomsten met hen verplicht zich aan dit privacybeleid te houden.

Wij verkopen nooit persoonlijke informatie

Als digitaal bureau horen wij een voorbeeld te zijn als het aankomt op privacy. Je privacy is onschendbaar voor ons. Dit dragen wij uit door alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via formulieren op de website, de webchat, telefonisch of anderszins vertrouwelijk te behandelden en nooit met derden te delen voor commerciële doeleinden. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming nooit ter beschikking stellen aan derden.

Gebruik van persoonlijke informatie

In aanvulling op het gebruik dat elders in dit privacybeleid wordt genoemd, kunnen wij je persoonlijke informatie gebruiken om:

 • je websitebezoek te verbeteren door de website te personaliseren;
 • informatie over One Punch Marketing naar je toe te sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn per post, e-mail of andere middelen en je marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf;
 • het gebruik van onze diensten aan je te promoten en promotionele en informatie-inhoud met je te delen in overeenstemming met jouw communicatievoorkeuren;
 • je informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in onze servicevoorwaarden, privacybeleid (inclusief het Cookiebeleid), of andere wettelijke overeenkomsten;
 • levering van diensten en facturatie;
 • een sollicitatie te verwerken;
 • voldoen aan de wettelijke vereisten.

Gebruik van navigatie-informatie

Wij gebruiken navigatie-informatie om de websites te beheren en te verbeteren. We kunnen ook gebruik maken van navigatie-informatie alleen of in combinatie met persoonlijke informatie om je te voorzien van gepersonaliseerde informatie over One Punch Marketing.

Gebruik van marketing automation – automatiseerde besluitvorming

Binnen One Punch Marketing wordt er gebruik gemaakt van marketing automation software om al het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde manier te beheren. One Punch Marketing kan op basis van deze gegevens persoonlijke content delen door middel van doelgerichte advertenties, en/of het toesturen van e-mails.

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze programma’s:

 • zal het systeem op basis van je interesse (leadgeneratie, awareness, sales of alle voorgaande) en branche (B2B of B2C) indelen in een interesse-categorie;
 • ontvang je persoonlijke e-mails;
 • kan het systeem, n.a.v. je gedrag op de website en social media, de keuze maken andere relevante en persoonlijke content toe te sturen via e-mail of advertenties.

Wanneer je een resource downloadt:

 • zal het systeem je op basis van de download indelen in een interesse-categorie en word je opgenomen in ons email systeem;
 • ontvang je persoonlijke e-mails over het onderwerp van de resource;
 • kan het systeem, n.a.v. je gedrag op de website en social media, de keuze maken andere relevante en persoonlijke content toe te sturen via e-mail of advertenties;
 • kan er telefonisch contact opgenomen worden.

Beveiliging van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die je verstrekt worden door ons of partners beveiligd op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Alle persoonlijke informatie wordt beschermd door middel van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van One Punch Marketing te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien One Punch Marketing de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan One Punch Marketing de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.
Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Externe websites

Onze websites bieden links naar andere websites aan. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die zijn onderworpen aan enig privacy- en ander beleid dat deze externe websites hebben.

4. Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies

One Punch Marketing maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten en website kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we op externe sites advertenties laten zien; Advertentie netwerken (o.a. Google AdSense / Google Ads) die op externe sites adverteren kunnen cookies plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. www.OnePunchMarketing.nl heeft geen toegang tot- of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Lees in onze cookieverklaring hoe wij omgaan met cookies.

Adverteren

Wij werken samen met  advertentienetwerken om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en web beacons om informatie te verzamelen over je activiteiten (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) op deze en andere websites om je gerichte reclame aan te bieden op basis van jouw interesses. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om je gerichte advertenties aan te bieden, kun je jezelf uitschrijven door hier te klikken: https://www.youronlinechoices.eu/. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat je jezelf afmeldt voor het ontvangen van reclame. Je blijft generieke advertenties ontvangen.

Third Party Tracking technologieën 

Het gebruik van cookies en web beacons door een tracking utility bedrijf wordt niet gedekt door ons Privacybeleid of Cookiebeleid. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

e hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door One Punch Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onepunchmarketing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als One Punch Marketing willen we je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Versie

Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken One Punch Marketing met enige regelmaat dit privacybeleid aan te passen. Je kunt aan de datum bovenaan dit privacybeleid zien wanneer het voor het laatst is aangepast. One Punch Marketing kan dit privacybeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit privacybeleid regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Vragen en contact

Heb je vragen over ons privacybeleid? Stuur een e-mail naar:
info@onepunchmarketing.nl

Hoofdwal 57,
4207EB Gorinchem